7. Κάνε κλικ στο σωστό τον/των που μπαίνει μπροστά από το ουσιαστικό.