1. Κάνε κλικ στο σωστό κουτάκι που δείχνει αν η προσωπική αντωνυμία της πρότασης είναι σε δυνατό ή αδύνατο τύπο.