3. Κάνε κλικ στο σωστό κουτάκι που δείχνει αν η υπογραμμισμένη λέξη είναι αδύνατος τύπος προσωπικής αντωνυμίας ή άρθρο.