1. Κάνε κλικ στο κουτάκι με τη λέξη που έχει το σωστό συλλαβισμό.