1. Κάνε κλικ στο κουτάκι που δείχνει σε ποια συλλαβή τονίζεται η λέξη.