4. Επίλεξε το σωστό κουτάκι ανάλογα σε ποια συλλαβή τονίζεται.