3. Κάνε κλικ στο σωστό οι ή η, που μπαίνει για άρθρο.