1. Κάνε κλικ στο σωστό κουτάκι που δείχνει αν η πρόταση είναι προσωποποιημένη ή κυριολεξία.