1. Κάνε κλικ στο σωστό που/πού και πως/πώς που λείπει από την πρόταση.