2. Κάνε κλικ το σωστό που/πού και πως/πώς που λείπει από την πρόταση.