2. Κάνε κλικ στο σωστό κουτάκι που δείχνει αν η υπογραμμισμένη λέξη είναι προσωπική ή κτητική αντωνυμία.