7. Ο Δίας για να τιμωρήσει τους ανθρώπους έστειλε στη γη την Πανδώρα με ένα πιθάρι που είχε μέσα όλες τις συμφορές.