8. Το κουτί της Πανδώρας είχε μέσα αγάπη, ελπίδα, πίστη, φιλία και ειρήνη.