1. Κύκλωσε το Σωστό αν αυτό που διάβασες είναι σωστό ή το Λάθος αν είναι λάθος.