3. Κάνε κλικ στο σωστό κουτάκι που δείχνει αν η κτητική αντωνυμία της πρότασης είναι σε δυνατό ή αδύνατο τύπο.