1. Κάνε κλικ στο Σωστό αν αυτό που διάβασες είναι σωστό ή στο Λάθος αν είναι λάθος.