5. Επειδή ο Ουρανός φοβόταν ότι κάποιο από τα παιδιά του θα του έπαιρνε το θρόνο του…