1. Κάνε κλικ στο κουτάκι που δείχνει το γένος του ουσιαστικού.