3. Διάβασε την πρόταση και κάνε κλικ στο κουτάκι που δείχνει αν η υπογραμμισμένη λέξη είναι το Ρήμα ή το Υποκείμενο της πρότασης.