4. Κάνε κλικ στο κουτάκι που δείχνει αν η λέξη είναι ρήμα ή ουσιαστικό.