8. Κάνε κλικ στο Σωστό αν οι λέξεις είναι σε αλφαβητική σειρά.