4. Κάνε κλικ στο κουτάκι με τη σωστή ορθογραφία του ρήματος.