5. Κάνε κλικ στο επίθετο που ταιριάζει καλύτερα μπροστά από το ουσιαστικό.