1. Κάνε κλικ στο κουτάκι που δείχνει αν η πρόταση είναι κυριολεξία ή μεταφορά.