6. Κάνε κλικ στο αόριστο άρθρο που λείπει από την πρόταση.