7. Κάνε κλικ στη πτώση που βρίσκεται το ουσιαστικό. Μπορεί να έχει περισσότερες σωστές απαντήσεις.