6. Οι παρακάτω λέξεις είναι συνώνυμες ή αντίθετες;