1. Κάνε κλικ στο κουτάκι που δείχνει αν η πρόταση είναι απλή ή ελλειπτική.