3. Κάνε κλικ στο σωστό αρτικόλεξο που σχηματίζεται από τις λέξεις.