2. Υπήρχε μόνο το χάος ώσπου απ’ αυτό δημιουργήθηκε…