23. Μετά τη Τιτανομαχία, με ποιο τρόπο τιμώρησε ο Δίας τον Άτλαντα;