9. Ο Κρόνος επειδή πίστευε ότι κάποιο από τα παιδιά του θα του πάρει το θρόνο…