1. Όταν ο Δίας μοίρασε χαρίσματα σ’ όλους τους θεούς, νοιάστηκε το ίδιο και για τους ανθρώπους.