4. Ήταν η θεά που προστάτευε το γάμο και την οικογένεια: