12. Τι έκανε ο Δίας όταν οι άνθρωποι έγιναν κακοί και ανυπάκουοι;