3. Τι έκανε ο Προμηθέας που αγαπούσε πολύ τους ανθρώπους;