12. Το Δία στη σπηλιά τον φρόντιζαν οι Νύμφες και…