45. Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα (α)

Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα

Όταν έχω να παρουσιάσω πολλές πληροφορίες, τα «εργαλεία» που χρησιμοποιώ είναι οι πίνακες και τα διαγράμματα.

Τα βασικότερα διαγράμματα που χρησιμοποιούμε είναι το εικονόγραμμα, το σημειόγραμμα, το ραβδόγραμμα και το κυκλικό διάγραμμα.

 

Το εικονόγραμμα είναι ένα διάγραμμα που δίνει ακριβή εικόνα των δεδομένων με τη χρήση εικόνων.

 

Το ραβδόγραμμα είναι ένα διάγραμμα που αποτελείται από ορθογώνια ίσου πλάτους και σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους.

 

Το σημειόγραμμα είναι ένα διάγραμμα που δίνει ακριβή εικόνα των δεδομένων, μόνο που αντί για εικόνες έχουμε κουκκίδες.

 

Το κυκλικό διάγραμμα χρησιμοποιείται για την παρουσίαση της σχέσης του μέρους προς το σύνολο.