Υπερσυντέλικος

Υπερσυντέλικος

 

  • Μια λέξη είναι ρήμα όταν μας δείχνει ότι κάτι κάνω ή μια ενέργεια ή μια κατάσταση.
π.χ. εγώ καθαρίζω, αυτός δουλεύει, αυτοί κοιμούνται, κ.α.

 

  • Όλα τα ρήματα έχουν χρόνους, δηλαδή μας δείχνουν το πότε γίνεται η πράξη αυτή.
  • Ο Υπερσυντέλικος είναι ο χρόνος που μας δείχνει ότι κάτι έχει γίνει στο παρελθόν και τελείωσε πριν γίνει κάτι άλλο.
π.χ. Οι εργάτες είχαν φορτώσει τα κουτιά στο φορτηγό.
      Το κατάστημα είχε κλείσει για δυο μέρες.

 

Ο Υπερσυντέλικος της ενεργητικής φωνής σχηματίζεται από το είχα + το απαρέμφατο του ρήματος.