2. Γεωμετρικά σχήματα

Τα γεωμετρικά σχήματα είναι:

 

Τα στερεά γεωμετρικά σχήματα είναι: