Λύνω προβλήματα : Στρατηγικές νοερών υπολογισμών

Πολλές φορές μας δίνονται μερικές πληροφορίες για ένα πρόβλημα και μας ζητάει να απαντήσουμε σε πολλές ερωτήσεις.

π.χ. Η κυρία Ασημίνα πήγε για ψώνια και αγόρασε τα παρακάτω.