ΤΕΣΤ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ

Πακέτο 1

Α' Δημοτικού
Γλώσσα + Μαθηματικά

paketo-1-A-taksi-800x600
€35
3μηνη Συνδρομή

Πακέτο 2

Α' Δημοτικού
Γλώσσα + Μαθηματικά

paketo-2-A-taksi-800x600
€35
3μηνη Συνδρομή

Πακέτο 3

Α' Δημοτικού
Γλώσσα + Μαθηματικά

paketo-3-A-taksi-800x600
€35
3μηνη Συνδρομή

Πακέτο 4

B' Δημοτικού
Γλώσσα + Μαθηματικά

paketo-4-Β-taksi-800x600
€35
3μηνη Συνδρομή

Πακέτο 5

B' Δημοτικού
Γλώσσα + Μαθηματικά

€35
3μηνη Συνδρομή

Πακέτο 6

B' Δημοτικού
Γλώσσα + Μαθηματικά

€35
3μηνη Συνδρομή

Πακέτο 7

Γ' Δημοτικού
Γλώσσα + Μαθηματικά + Ιστορια

paketo-7-C-taksi-800x600-Ν
€40
3μηνη Συνδρομή

Πακέτο 8

Γ' Δημοτικού
Γλώσσα + Μαθηματικά + Ιστορια

paketo-8-C-taksi-800x600-Ν
€40
3μηνη Συνδρομή

Πακέτο 9

Γ' Δημοτικού
Γλώσσα + Μαθηματικά + Ιστορια

paketo-9-C-taksi-800x600-N
€40
3μηνη Συνδρομή