ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η πλατφόρμα iLEARN έχει ως βάση τη διδακτική ύλη του υπουργείου και με βάση αυτή πραγματοποιούνται όλα τα διαδραστικά μαθήματα. 

Καλύπτονται όλες οι τάξεις του Δημοτικού και σχεδόν όλα τα μαθήματα. Ο μαθητής μέσα από τη πλταφόρμα μπορεί με διαδραστικό τρόπο να μάθει και να κατανοήσει τη διδακτέα ύλη

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

δασκαλοι

Όλες οι εργασίες του i-learn είναι γραμμένες από έμπειρους δασκάλους και ακολουθούν μάθημα-μάθημα τη διδακτική ύλη του υπουργείου.

ειδικοι παιδαγωγοι

Σκοπός του i-learn είναι τα παιδιά να κατακτούν τη διδακτική ύλη με ευκολία.
Για τον λόγο αυτό οι ειδικοί παιδαγωγοί έχουν διαμορφώσει τις ασκήσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν όλοι οι μαθητές να ανταπεξέρχονται στην διδακτική ύλη της τάξης.

ψυχολογοι

Η ενίσχυση του κάθε μαθητή είναι πρωταρχικός στόχος στο i-learn. Σχεδιάσαμε ασκήσεις στις οποίες μπορούν να ανταπεξέλθουν όλοι οι μαθητές με ευκολία.

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει αξιολόγηση για τους μαθητές.

εργοθεραπευτεσ

Οι ασκήσεις του i-learn έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν και να κατακτήσουν βασικές χωροχρονικές έννοιες αλλά και δεξιότητες.

Επίσης αναπτύσσονται οι δεξιότητες της οπτικής αντίληψης και οπτικοκινητικής οργάνωσης.

λογοθεραπευτές

Στο i-learn υπάρχουν πολλές ασκήσεις οι οποίες είναι σχεδιασμένες απο λογοθεραπευτές με σημασιολογικό λεξιλογικό, συντακτικό, μορφολογικό και πραγματολογικό περιεχόμενο.

Στις γραμματικές ασκήσεις και στις ασκήσεις συντακτικών κανόνων έχουμε προσθέσει εικόνες οι οποίες ενισχύουν την μεταγνώση.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Οι βασικοί στόχοι των μαθηματικών της Α’ Δημοτικού είναι:

 • Να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν αριθμούς μέχρι το 100
 • Να καταμετρούν πραγματικά αντικείμενα σε εικόνες και άλλες μορφές συμβολικών παραστάσεων και να αναπτύξουν στρατηγικές μέτρησης.
 • Να συγκρίνουν και να διατάσσουν αριθμούς μέχρι το 100 και να βρίσκουν την θέση του πάνω στην αριθμογραμμή.
 • Να διερευνούν και να δημιουργούν αθροιστικές κατστάσεις.
 • Να κάνουν νοερές και γραπτές προσθέσεις και αφαιρέσεις, χρησιμοποιώντας τα σύμβολα με μονοψήφιους και διψήφιους αριθμούς.
 • Να ομαδοποιούν αντικείμενα σε δυάδες, πεντάδες και δεκάδες. Να βρίσκουν ακόμα το μισό και το διπλάσιο μονοψήφιων και διψήφιων αριθμών.
 • Να μάθουν να χωρίζουν ποσότητες σε ίσα μέρη.
 • Να μάθουν να αντιλαμβάνονται το σύμβολο της ισότητας ως σχέση ανάμεσα σε σύνθετες αριθμητικές παραστάσεις.
 • Να μάθουν να συγκρίνουν αριθμούς και να κάνουν πράξεις με αυτούς, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα σύμβολα.
 • Να γνωρίσουν τα γεωμετρικά σχήματα, στερεά και επίπεδα.

Στόχος του i-learn είναι οι μαθητές να κατακτήσουν τους αριθμούς, τις πράξεις και τα προβλήματα των μαθηματικών με τον πιο απλό, εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Τα οπτικοποιημένα video της θεωρίας με παραδείγματα ασκήσεων, ενισχύουν τους μαθητές να γνωρίσουν τις έννοιες των μαθηματικών ολόπλευρα.

Για περισσότερη ενίσχυση μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο “Μαθηματικά Α’ Δημοτικού” απο τα e-book.

Οι βασικοί στόχοι των μαθηματικών της B’ Δημοτικού είναι:

 • Να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν αριθμούς μέχρι το 1000.
 • Να καταμετρούν αντικείμενα  και να αναπτύσσουν στρατηγικές μέτρησης.
 • Να συγκρίνουν και να διατάσσουν αριθμούς μέχρι το 1000 και να βρίσκουν την θέση του πάνω στην αριθμογραμμή.
 • Να προσθέτουν και να αφαιρούν διψήφιους αριθμούς.
 • Να μάθουν τα πολλαπλάσια των αριθμών 2,3,4,5,6,7,8,9,10 και 11.
 • Να διερευνούν προσθετικές και πολλαπλασιαστικές καταστάσεις.
 • Να μάθουν να αναπτύσουν στρατηγικές για τη κατασκευή και επίλυση προβλημάτων.
 • Να μάθουν να χωρίζουν ποσότητες σε ίσα μέρη.
 • Να μάθουν να συγκρίνουν αριθμούς και να κάνουν πράξεις με αυτούς χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα σύμβολα.
 • Να αναγνωρίζουν συμμετρικά σχήματα και σχήματα με άξονες συμμετρίας.
 • Μα μάθουν να χρησιμοποιούν τυπικές μονάδες μέτρησης της επιφάνειας.

Στόχος του i-learn είναι οι μαθητές να κατακτήσουν τους αριθμούς, τις πράξεις και τα προβλήματα των μαθηματικών με τον πιο απλό, εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Τα οπτικοποιημένα video της θεωρίας με παραδείγματα ασκήσεων, ενισχύουν τους μαθητές να γνωρίσουν τις έννοιες των μαθηματικών ολόπλευρα.

Για περισσότερη ενίσχυση μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο “Μαθηματικά Β’ Δημοτικού” απο τα e-book.

Οι βασικοί στόχοι των μαθηματικών της Γ’ Δημοτικού είναι:

 • Να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν φυσικούς αριθμούς.
 • Να μάθουν να αναπαριστούν φυσικούς αριθμούς με αντικείμενα, εικόνες, λέξεις και σημεία στην ευθεία.
 • Να μάθουν να συγκρίνουν και να διατάσσουν φυσικούς αριθμούς και να βρίσκουν τη θέση τους στην αριθμογραμμή.
 • Να μάθουν να αναλύουν και να συνθέτουν αριθμούς με διαφορετικούς τρόπους.
 • Να μάθουν να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν αλγόριθμους της πρόσθεσης και της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασμού με τριψήφιους αριθμούς και της διαίρεσης με μονοψήφιο διαιρέτη, χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές.
 • Να μάθουν να χωρίζουν σε ίσα μέρη διακριτές και συνεχείς ποσότητες.
 • Να μάθουν να αναπτύσσουν στρατηγικές για την επίλυση των προβλημάτων.
 • Να κατανοούν την προπαίδεια του πολλαπλασιασμού και τη διαίρεση ως αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού.
 • Να μάθουν να εκφράζουν μια σχέση με διαφορετικές κλασματικές αναπαραστάσεις.
 • Να χρησιμοποιούν όρους όπως κορυφή, ακμή, έδρα όταν περιγράφουν απλά γεωμετρικά στερεά.
 • Να μάθουν να κατασκευάζουν στερέα από αναπτύγματα.

Στόχος του i-learn είναι οι μαθητές να κατακτήσουν τους αριθμούς, τις πράξεις και τα προβλήματα των μαθηματικών με τον πιο απλό, εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Τα οπτικοποιημένα video της θεωρίας με παραδείγματα ασκήσεων, ενισχύουν τους μαθητές να γνωρίσουν τις έννοιες των μαθηματικών ολόπλευρα.

Για περισσότερη ενίσχυση μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο “Μαθηματικά Γ’ Δημοτικού” απο τα e-book.

Οι βασικοί στόχοι της Γλώσσας Α’ Δημοτικού είναι:

 • Τα παιδιά να μάθουν να γράφουν και να αναγνωρίζουν φθόγγους και γράμματα.
 • Να μάθουν να αναγνωρίζουν και να γράφουν τα δίψηφα.
 • Να μάθουν να σχηματίζουν προτάσεις με απλές λέξεις.
 • Να μάθουν να χρησιμοποιούν την τελεία και το ερωτηματικό στο τέλος της πρότασης.
 • Να γνωρίσουν τον ενικό και τον πλυθηντικό αριθμό
 • Να μάθουν τον τονισμό και τον διπλό τονισμό στις λέξεις.
 • Να γνωρίσουν τα γένη των ουσιαστικών.
 • Να γνωρίσουν την κλίση των ουσιαστικών και να έρυουτν σε επαφή με τα επίθετα.
 • Να γνωρίσουν τα ρήματα “είμαι” και “έχω”.
 • Να γνωρίσουν τα ρήματα που τελειώνουν σε -ω μαζί με τις εξαιρέσεις τους.
 • Να γνωρίσουν τις ερωτηματικές λέξεις και το διαξευτικό “ή”.
 • Να γνωρίσουν τα διαλυτικά και την απόστροφο.

Στόχος του i-learn είναι οι μαθητές να κατακτήσουν την ελληνική γλώσσα σε σημασιολογικό, φωνολογικό λεξιλογικό, συντακτικό και μορφολογικό επίπεδο με τον πιο απλό και εύκολο τρόπο. Τα οπτικοποιημένα video της θεωρίας με παραδείγματα ασκήσεων, ενισχύουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση.

Για περισσότερη ενίσχυση μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο “Γλώσσα Α’ Δημοτικού” από τα e-book.

Οι βασικοί στόχοι της Γλώσσας Β’ Δημοτικού είναι:

 • Να μάθουν βασικές ορθογραφικές συμβάσεις (δίψηφα φωνήεντα, δίψηφα σύμφωνα, τελικά σύμφωνα).
 • Να μάθουν να συλλαβίζουν σωστά τις λέξεις και να μάθουν την ονομασία τους (μονοσύλλαβες, δισύλλαβες, τρισύλλαβες, πολυσύλλαβες).
 • Να μάθουν τα σημεία στίξης.
 • Να μάθουν να κλίνουν τα ρήματα μαζί με τις εξαιρέσεις του.
 • Να μάθουν να σχηματίζουν οικογένειες λέξεων.
 • Να μάθουν τις προσωπικές αντωνυμίες.
 • Να μάθουν την κλίση των ουσιαστικών και να έρθουν σε επαφή με τα επίθετα.
 • Να μάθουν να κλίνουν και να χρησιμοποιούν στον λόγο τους τα ρήματα “είμαι” και “έχω”.
 • να μάθουν να κάνουν συντακτική αναγνώριση μιας πρότασης.
 • Να μάθουν να χρησιμοποιούν τα διαλυτικά, το ενωτικό και την απόστροφο.
 • να μάθουν τις μέρες της εβδομάδας και τους μήνες.

Στόχος του i-learn είναι οι μαθητές να κατακτήσουν την ελληνική γλώσσα σε σημασιολογικό, φωνολογικό λεξιλογικό, συντακτικό και μορφολογικό επίπεδο με τον πιο απλό και εύκολο τρόπο. Τα οπτικοποιημένα video της θεωρίας με παραδείγματα ασκήσεων, ενισχύουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση.

Για περισσότερη ενίσχυση μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο “Γλώσσα Β’ Δημοτικού” από τα e-book.

Οι βασικοί στόχοι της Γλώσσας Γ’ Δημοτικού είναι:

 • Να μάθουν να διακρίνουν τα ουσιαστικά από τα ρήματα.
 • Να μάθουν την δομή της πρότασης (Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο).
 • Να μάθουν να κλίνουν τα ρήματα σε Ενεργητική και Παθητική φωνή.
 • Να μάθουν τα οριστικά και τα αόριστα άρθρα.
 • Να μάθουν την κυριολεκτική και μεταφορική σημασία των προτάσεων.
 • Να μάθουν την κλίση των ουσιαστικών και των επιθέτων.
 • Να μάθουν να κλίνουν τα ρήματα σδε παροντικούς, παρελθοντικούς και μελλοντικούς χρόνους.
 • Να μάθουν τα κύρια και τα κοινά ουσιαστικά.
 • Να γνωρίσουν τον ευθύ και τον πλάγιο λόγο.
 • Να γνωρίσουν τα παραθετικά των επιθέτων.
 • Να μάθουν να διαχωρίζουν τον Παρατατικό με τον Αόριστο και τον Μέλλοντα εξακολουθητικό με τον Μέλλοντα Συνοπτικό.
 • Να γνωρίσουν τα επιρρήματα και τις αντωνυμίες.
 • Να γνωρίσουν τις απλές, τις επαυξημένες και τις ελλειπτικές προτάσεις.

Στόχος του i-learn είναι οι μαθητές να κατακτήσουν τους αριθμούς, τις πράξεις και τα προβλήματα των μαθηματικών με τον πιο απλό, εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο. Τα οπτικοποιημένα video της θεωρίας με παραδείγματα ασκήσεων, ενισχύουν τους μαθητές να γνωρίσουν τις έννοιες των μαθηματικών ολόπλευρα.

Για περισσότερη ενίσχυση μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο “Γλώσσα Γ’ Δημοτικού” απο τα e-book.

Ο γενικός στόχος της διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της Ιστορικής σκέψης και της συνείδησης. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τους σημαντικότερους ελληνικούς μύθους και γνωρίζουν τα σημαντικά γεγονότα και τις εξελίξεις της ελληνικής ιστορίας από την αρχαιότητα ως σήμερα, καθώς και στοιχεία της ιστορίας των άλλων πολιτισμών και λαών.

Στόχος του i-learn είναι οι μαθητές να κάνουν εξάσκηση στο μάθημα της ιστορίας μέσα από οπτικοποιημένα video και πολλές διαδραστικές ασκήσεις.

Για περισσότερη ενίσχυση μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο “Ιστορία Γ’ Δημοτικού” από τα e-book.ω

ΓΙΑΤΙ... I-LEARN!

300x300-logotherapeytis
Σταφυλλιδης Θεμιστοκλης

λογοθεραπευτής Msc, επιστημονικός υπεύθυνος του κέντρου Λογοθεραπείας- Εργοθεραπείας "Σταφυλλίδη".

Το i-learn είναι μια καινοτόμος μέθοδος εκπαίδευσης για παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης. Αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα για να μπορούν τα παιδιά να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν τη σχολική ύλη. Το πλούσιο εποπτικό υλικό που διαθέτει και η μεθοδολογία των εμπεδωτικών ασκήσεων είναι κατάλληλο και για τους μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες.

300x300-papakosta
Παπακώστα Μαρία - Ανθή
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Η εκπαιδευτική μέθοδος του i-learn δίνει κίνητρο στους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι εύκολο, πρακτικό, διαδραστικό, με έξυπνες ασκήσεις που κρατάνε ζωντανό το ενδιαφέρον των μαθητών.

Scroll to Top