ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

 • ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1

  25 το μήνα
  • Απεριόριστα video με την θεωρία της κάθε ενότητας.
  • Απεριόριστες διαδραστικές ασκήσεις πάνω στην θεωρία της κάθε ενότητας.
  • Απεριόριστες διαδραστικές ασκήσεις πάνω στην θεωρία της κάθε ενότητας.
  • Επαναληπτικές ασκήσεις.
  • Ένα διδακτικό αντικείμενο (Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία).
  • Αναλυτική βαθμολόγηση στο τέλος κάθε διαδραστικής άσκησης.
  • Αναλυτική αναφορά με την επίδοση του κάθε μαθητή, πάνω σε κάθε διδακτικό αντικείμενο

  ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2

  49 το μήνα
  • Απεριόριστα video με την θεωρία της κάθε ενότητας.
  • Απεριόριστες διαδραστικές ασκήσεις πάνω στην θεωρία της κάθε ενότητας.
  • Επαναληπτικές ασκήσεις.
  • Όλα τα διδακτικά αντικείμενα της τάξης (Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία).
  • Αναλυτική βαθμολόγηση στο τέλος κάθε διαδραστικής άσκησης.
  • Μηνιαία αναλυτική αναφορά με την επίδοση του κάθε μαθητή για την ενότητα της Γλώσσας.
  • Μηνιαία αναλυτική αναφορά με την επίδοση του κάθε μαθητή για την ενότητα των Μαθηματικών.
  • Μηνιαία αναλυτική αναφορά με την επίδοση του κάθε μαθητή για την ενότητα της Ιστορίας.
  • Portfolio, με τις ασκήσεις και τη θεωρία που έχει παρακολουθήσει ο κάθε μαθητής.
  δημοφιλεσ

  ΣΥΝΔΡΟΜΗ 3

  129 το μήνα
  • Απεριόριστα video με την θεωρία της κάθε ενότητας.
  • Απεριόριστες διαδραστικές ασκήσεις πάνω στην θεωρία της κάθε ενότητας.
  • Επαναληπτικές ασκήσεις.
  • Πρόσβαση σε όλες τις τάξεις και σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα (Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία).
  • Αναλυτική βαθμολόγηση στο τέλος κάθε διαδραστικής άσκησης.
  • Μηνιαία αναλυτική αναφορά με την επίδοση του κάθε μαθητή για την ενότητα της Γλώσσας.
  • Μηνιαία αναλυτική αναφορά με την επίδοση του κάθε μαθητή για την ενότητα των Μαθηματικών.
  • Μηνιαία αναλυτική αναφορά με την επίδοση του κάθε μαθητή για την ενότητα της Ιστορίας.
  • Portfolio, με τις ασκήσεις και τη θεωρία που έχει παρακολουθήσει ο κάθε μαθητής.
 • ΣΥΝΔΡΟΜΗ 4

  252 το χρόνο
  • Απεριόριστα video με την θεωρία της κάθε ενότητας.
  • Απεριόριστες διαδραστικές ασκήσεις πάνω στην θεωρία της κάθε ενότητας.
  • Επαναληπτικές ασκήσεις.
  • Ένα διδακτικό αντικείμενο (Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία).
  • Αναλυτική βαθμολόγηση στο τέλος κάθε διαδραστικής άσκησης.
  • Αναλυτική αναφορά με την επίδοση του κάθε μαθητή, πάνω σε κάθε διδακτικό αντικείμενο

  ΣΥΝΔΡΟΜΗ 5

  420 το χρόνο
  • Απεριόριστα video με την θεωρία της κάθε ενότητας.
  • Απεριόριστες διαδραστικές ασκήσεις πάνω στην θεωρία της κάθε ενότητας.
  • Επαναληπτικές ασκήσεις.
  • Όλα τα διδακτικά αντικείμενα της τάξης (Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία).
  • Αναλυτική βαθμολόγηση στο τέλος κάθε διαδραστικής άσκησης.
  • Μηνιαία αναλυτική αναφορά με την επίδοση του κάθε μαθητή για την ενότητα της Γλώσσας.
  • Μηνιαία αναλυτική αναφορά με την επίδοση του κάθε μαθητή για την ενότητα των Μαθηματικών.
  • Μηνιαία αναλυτική αναφορά με την επίδοση του κάθε μαθητή για την ενότητα της Ιστορίας.
  • Portfolio, με τις ασκήσεις και τη θεωρία που έχει παρακολουθήσει ο κάθε μαθητής.

  ΣΥΝΔΡΟΜΗ 6

  1.188 το χρόνο
  • Απεριόριστα video με την θεωρία της κάθε ενότητας.
  • Απεριόριστες διαδραστικές ασκήσεις πάνω στην θεωρία της κάθε ενότητας.
  • Επαναληπτικές ασκήσεις.
  • Πρόσβαση σε όλες τις τάξεις και σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα (Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία).
  • Αναλυτική βαθμολόγηση στο τέλος κάθε διαδραστικής άσκησης.
  • Μηνιαία αναλυτική αναφορά με την επίδοση του κάθε μαθητή για την ενότητα της Γλώσσας.
  • Μηνιαία αναλυτική αναφορά με την επίδοση του κάθε μαθητή για την ενότητα των Μαθηματικών.
  • Μηνιαία αναλυτική αναφορά με την επίδοση του κάθε μαθητή για την ενότητα της Ιστορίας.
  • Portfolio, με τις ασκήσεις και τη θεωρία που έχει παρακολουθήσει ο κάθε μαθητής.
Scroll to Top