ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Γλώσσα Α' Δημοτικού

  €60/έτος
  DIADRASTIKES-1-520X735-IBOOKS.jpg

  Στην ενότητα διαδραστικές ασκήσεις για τη Γλώσσα Α’ Δημοτικού θα βρείτε ασκήσεις τύπου: πολλαπλής επιλογής, Σωστού-Λάθους και αντιστοίχισης. Οι ασκήσεις ακολουθούν βήμα-βήμα τη σχολική ύλη και αναναιώνονται συνεχώς.

  Γλωσσα Β' Δημοτικού

  €60/έτος
  DIADRASTIKES-3-520X735-IBOOKS.jpg

  Στην ενότητα διαδραστικές ασκήσεις για τη Γλώσσα Β’ Δημοτικού θα βρείτε ασκήσεις τύπου: πολλαπλής επιλογής, Σωστού-Λάθους και αντιστοίχισης. Οι ασκήσεις ακολουθούν βήμα-βήμα τη σχολική ύλη και αναναιώνονται συνεχώς.

  Γλώσσα Γ' Δημοτικού

  €60/έτος
  DIADRASTIKES-5-520X735-IBOOKS.jpg

  Στην ενότητα διαδραστικές ασκήσεις για τη Γλώσσα Γ’ Δημοτικού θα βρείτε ασκήσεις τύπου: πολλαπλής επιλογής, Σωστού-Λάθους και αντιστοίχισης. Οι ασκήσεις ακολουθούν βήμα-βήμα τη σχολική ύλη και αναναιώνονται συνεχώς.

  Μαθηματικά Α' Δημοτικού

  €60/έτος
  DIADRASTIKES-2-520X735-IBOOKS.jpg

  Στην ενότητα διαδραστικές ασκήσεις για τα Μαθηματικά Α’ Δημοτικού θα βρείτε ασκήσεις τύπου: πολλαπλής επιλογής, Σωστού-Λάθους και αντιστοίχισης. Οι ασκήσεις ακολουθούν βήμα-βήμα τη σχολική ύλη και αναναιώνονται συνεχώς.

  Μαθηματικά Β' Δημοτικού

  €60/έτος
  DIADRASTIKES-4-520X735-IBOOKS.jpg

  Στην ενότητα διαδραστικές ασκήσεις για τα Μαθηματικά Β’ Δημοτικού θα βρείτε ασκήσεις τύπου: πολλαπλής επιλογής, Σωστού-Λάθους και αντιστοίχισης. Οι ασκήσεις ακολουθούν βήμα-βήμα τη σχολική ύλη και αναναιώνονται συνεχώς.

  Μαθηματικά Γ' Δημοτικού

  €60/έτος
  diadrastikes

  Στην ενότητα διαδραστικές ασκήσεις για τα Μαθηματικά Γ’ Δημοτικού θα βρείτε ασκήσεις τύπου: πολλαπλής επιλογής, Σωστού-Λάθους και αντιστοίχισης. Οι ασκήσεις ακολουθούν βήμα-βήμα τη σχολική ύλη και αναναιώνονται συνεχώς.

  Ιστορία Γ' Δημοτικού

  €60/έτος
  DIADRASTIKES-7-520X735-IBOOKS.jpg

  Στην ενότητα διαδραστικές ασκήσεις για την Ιστορία Γ’ Δημοτικού θα βρείτε ασκήσεις τύπου: πολλαπλής επιλογής, Σωστού-Λάθους και αντιστοίχισης. Οι ασκήσεις ακολουθούν βήμα-βήμα τη σχολική ύλη και αναναιώνονται συνεχώς.

 • Γλώσσα Α' Δημοτικού
  Μέρος Α'

  €25
  Eνότητες 1-4

  Η τιμή καλύπτει τις ενότητες 1 έως 3 των διαδραστικών ασκήσεων για τη Γλώσσα Α’ Δημοτικού. 

  Γλώσσα Α' Δημοτικού
  ΜΕΡΟΣ Β'

  €25
  Eνότητες 5-7

  Η τιμή καλύπτει τις ενότητες 4 έως 6 των διαδραστικών ασκήσεων για τη Γλώσσα Α’ Δημοτικού. 

  Γλώσσα Α' Δημοτικού
  ΜΕΡΟΣ Γ'

  €25
  Eνότητες 8-10

  Η τιμή καλύπτει τις ενότητες 7 έως 10 των διαδραστικών ασκήσεων για τη Γλώσσα Α’ Δημοτικού. 

  Γλώσσα Β' Δημοτικού
  Μέρος Α'

  €25
  Eνότητες 1-8

  Η τιμή καλύπτει τις ενότητες 1 έως 8 των διαδραστικών ασκήσεων για τη Γλώσσα Β’ Δημοτικού. 

  Γλώσσα Β' Δημοτικού
  ΜΕΡΟΣ Β'

  €25
  Eνότητες 9-15

  Η τιμή καλύπτει τις ενότητες 9 έως 5 των διαδραστικών ασκήσεων για τη Γλώσσα Β’ Δημοτικού. 

  Γλώσσα Β' Δημοτικού
  ΜΕΡΟΣ Γ'

  €25
  Eνότητες 16-24

  Η τιμή καλύπτει τις ενότητες 16 έως 24 των διαδραστικών ασκήσεων για τη Γλώσσα Β’ Δημοτικού. 

  Γλώσσα Γ' Δημοτικού
  Μέρος Α'

  €25
  Eνότητες 1-5

  Η τιμή καλύπτει τις ενότητες 1έως 5 των διαδραστικών ασκήσεων για τη Γλώσσα Γ’ Δημοτικού. 

  Γλώσσα Γ' Δημοτικού
  ΜΕΡΟΣ Β'

  €25
  Eνότητες 6-10

  Η τιμή καλύπτει τις ενότητες 6 έως 10 των διαδραστικών ασκήσεων για τη Γλώσσα Γ’ Δημοτικού. 

  Γλώσσα Γ' Δημοτικού
  ΜΕΡΟΣ Γ'

  €25
  Eνότητες 11-14

  Η τιμή καλύπτει τις ενότητες 11 έως 14 των διαδραστικών ασκήσεων για τη Γλώσσα Γ’ Δημοτικού. 

  Μαθηματικά Α' Δημοτικού
  Μέρος Α'

  €25
  Eνότητες 1-3

  Η τιμή καλύπτει τις ενότητες 1 έως 3 των διαδραστικών ασκήσεων για τα Μαθηματικά Α’ Δημοτικού. 

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α' Δημοτικού
  ΜΕΡΟΣ Β'

  €25
  Eνότητες 4-6

  Η τιμή καλύπτει τις ενότητες 4 έως 6 των διαδραστικών ασκήσεων για τα Μαθηματικά Α’ Δημοτικού.

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α' Δημοτικού
  ΜΕΡΟΣ Γ'

  €25
  Eνότητες 7-9

  Η τιμή καλύπτει τις ενότητες 7 έως 9 των διαδραστικών ασκήσεων για τα Μαθηματικά Α’ Δημοτικού.

  Μαθηματικά Β' Δημοτικού
  Μέρος Α'

  €25
  Eνότητες 1-3

  Η τιμή καλύπτει τις ενότητες 1 έως 3 των διαδραστικών ασκήσεων για τα Μαθηματικά Β’ Δημοτικού.

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' Δημοτικού
  ΜΕΡΟΣ Β'

  €25
  Eνότητες 4-6

  Η τιμή καλύπτει τις ενότητες 4 έως 6 των διαδραστικών ασκήσεων για τα Μαθηματικά Β’ Δημοτικού.

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' Δημοτικού
  ΜΕΡΟΣ Γ'

  €25
  Eνότητες 7-9

  Η τιμή καλύπτει τις ενότητες 7 έως 9 των διαδραστικών ασκήσεων για τα Μαθηματικά Β’ Δημοτικού.

  Μαθηματικά Γ' Δημοτικού
  Μέρος Α'

  €25
  Eνότητες 1-3

  Η τιμή καλύπτει τις ενότητες 1 έως 3 των διαδραστικών ασκήσεων για τα Μαθηματικά Γ’ Δημοτικού.

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' Δημοτικού
  ΜΕΡΟΣ Β'

  €25
  Eνότητες 4-6

  Η τιμή καλύπτει τις ενότητες 4 έως 6 των διαδραστικών ασκήσεων για τα Μαθηματικά Γ’ Δημοτικού.

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' Δημοτικού
  ΜΕΡΟΣ Γ'

  €25
  Eνότητες 7-9

  Η τιμή καλύπτει τις ενότητες 7 έως 9 των διαδραστικών ασκήσεων για τα Μαθηματικά Γ’ Δημοτικού.